Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Ελεύθερνα ΜυλοποτάμουΡέθυμνο, Κρήτη 74052
Ελεύθερνα ΜυλοποτάμουΡέθυμνο, Κρήτη 74052

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων που απευθύνονται σε σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων έχουν ενταχθεί εδώ και χρόνια στον κορμό της εκπαιδευτικής τους δράσης.

Βασικός στόχος τους είναι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των μαθητών και να συμπληρώσουν παραγωγικά τη σχολική μάθηση, καθώς τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τη διδακτέα ύλη και τη διασύνδεση με τα μαθήματα του σχολείου-, να κινητοποιήσουν την αισθητική απόλαυση, τη φαντασία, την κριτική σκέψη, την ανάπτυξη της παρατήρησης, αλλά και την κοινωνικοποίηση.

Η μουσειακή εκπαίδευση προσφέρει ένα νέο επίπεδο στη σχολική εμπειρία και μια νέο αντίληψη για τον ποιοτικό ψυχαγωγικό χρόνο, φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με άγνωστους, μακρινούς και συνάμα κοντινούς κόσμους. Ανακαλύπτουν άλλους τρόπους ζωής, ιδέες, συναισθήματα και παραδόσεις, γεγονός που βοηθά στο να ανοίξουν τους ορίζοντες τους και να αποκτήσουν αυτογνωσία. Συγχρόνως, εξοικειώνονται με την πολιτιστική τους κληρονομιά και τους χώρους που την παράγουν και την φιλοξενούν, αποκτώντας επίγνωση ότι αποτελούν οργανικό κομμάτι της ιστορίας και της ανθρώπινης περιπέτειας στον χώρο και στο χρόνο.

2016 - 2017

Το “Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας. Ο Όμηρος στην Κρήτη” και το Κέντρο Μελέτης του που εγκαινιάστηκαν τον Ιούνιο του 2016, με βάση τις δράσεις που εξαγγέλθηκαν τόσο από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Οδυσσέα Ι. Ζώρα, όσο και από τον δημιουργό του Μουσείου, Καθηγητή Ν. Χρ. Σταμπολίδη, ξεκινά ήδη οπό το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Βασικός άξονας και μοναδικότητα του Μουσείου αρχαίος Ελεύθερνας είναι η επαλήθευση του ομηρικού κόσμου, όπως αυτή προκύπτει από το ευρήματα των ανασκαφών της αρχαίος πόλης σε πολλά επίπεδο. Το ομηρικά έπη γαλούχησαν στο διάβα των αιώνων γενιές νέων ανθρώπων και εξακολουθούν να διδάσκονται έως σήμερα, όχι μόνο στα σχολεία της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής.

Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε έχει ως τίτλο “Ο Όμηρος και οι Ήρωες Πολεμιστές της Ελεύθερνας” και απευθύνεται σε σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το θέμα του σχετίζεται με τις αρχαιότητες του Μουσείου και την ιστορία της αρχαίος πόλης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Μουσείο και συνοδεύεται οπό ειδικό φυλλάδιο γιο τους μαθητές. Εκπονείται οπό αρχαιολόγους και άλλους ειδικούς στη μουσειοπαιδαγωγική.

Παράλληλα, σχεδιάζονται κι άλλο προγράμματα που σχετίζονται με το ομηρικά έθιμα ταφής, το εμπόριο και το υπερπόντια ταξίδια, την καθημερινή ζωή, τον κόσμο των πριγκίπων και των αριστοκρατών, ενώ στόχος είναι και η δημιουργία προγραμμάτων και γιο τον αρχαιολογικό χώρο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ
Διεύθυνση: Ελεύθερνα Μυλοποτάμου Ρέθυμνο 74052, Κρήτη
Τηλ. και Fax: 28340-92501
Για πληροφορίες και προγραμματισμό επίσκεψης επικοινωνήστε: Τηλ. 2130358884

2017 - 2018

Το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο της ευρείας δράσης του στον τομέα της διάσωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, έχει στηρίξει με συνέπεια και διάρκεια το έργο στην αρχαία Ελεύθερνα, προκειμένου ο πλούτος των ευρημάτων να γίνει γνωστός και προσβάσιμος από το ελληνικό και το διεθνές κοινό με τη δημιουργία του Μουσείου της αρχαίας Ελεύθερνας. Η παιδεία και ο πολιτισμός, άλλωστε, αποτελούν βασικούς πυλώνες της κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος Ωνάση, πάντα με σεβασμό στο δικαίωμα των πολλών να αποκτήσουν πρόσβαση στα δύο αυτά σημαντικά για την κοινωνία και τον άνθρωπο αγαθά. Σε αυτό το πλαίσιο, και έχοντας ως βασικό άξονα την ανάδειξη της μοναδικότητας του Μουσείου της αρχαίας Ελεύθερνας, το Ίδρυμα Ωνάση αγκαλιάζει τη νέα προσπάθεια του Μουσείου να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση που αποτυπώνεται στα ευρήματα των ανασκαφών, δημιουργώντας σχετικού περιεχομένου εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρώτος καρπός αυτής της νέας σημαντικής σύμπραξης είναι η δράση -που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ο Όμηρος και οι Ήρωες Πολεμιστές της Ελεύθερνας»-, με τίτλο «Η πριγκίπισσα και ο Πολεμιστής», της οποίας το Ίδρυμα Ωνάση αποτελεί αποκλειστικό χορηγό. Το Ίδρυμα Ωνάση έχει αναλάβει να στηρίξει και άλλεςσχετικές με το εν λόγω πρόγραμμα εκπαιδευτικές δράσεις για το 2017-18.

 Το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Η πριγκίπισσα και ο Πολεμιστής» βασίζεται σε ένα μοναδικό εύρημα της αρχαίας Ελεύθερνας, η ερμηνεία του οποίου από τον ανασκαφέα Καθηγητή Ν. Σταμπολίδη, αποτελεί από τις πιο εύγλωττες αποδείξεις του ομηρικού κόσμου και των τελετουργιών στην αρχαία πόλη της Ελεύθερνας. Είναι η ιστορία ενός νέου τριάντα περίπου χρονών που σύμφωνα με τις ομηρικές τελετουργίες κάηκε με τιμές στην νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και προς τιμήν του σε αντίποινα θυσιάστηκε ένας ξένος, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφει ο Όμηρος την πυρά του Πατρόκλου στη Ραψωδία Ψ της Ιλιάδας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  πραγματοποιείται στο Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας,  συνοδεύεται από ειδικό φυλλάδιο για τους μαθητές και από την προβολή ειδικού ντοκυναντέρ.